TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE PISEMNE:
Jest to dokument sporządzany przez tłumacza przysięgłego, opatrzony jego podpisem oraz okrągłą pieczęcią, która świadczy o poprawności takiego tłumaczenia i jego zgodności z przyjętymi regulacjami prawnymi. W szczególności są to takie dokumenty, jak:
odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, umowy handlowe, umowy spółek, akty notarialne, dokumenty rejestrowe firm, świadectwa, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, dokumenty wymagane do rejestracji samochodu.
Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków. Ceny tłumaczeń poświadczonych zależą od ilości stron tłumaczeniowych, terminu realizacji, rodzaju dokumentu.

TŁUMACZENIA ZWYKŁE PISEMNE:
To takie, które nie muszą być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Strona rozliczeniowa takiego dokumentu to 1650 znaków. Do najczęściej tłumaczonych zwykle dokumentów zaliczamy:
strony internetowe, Życiorysy Zawodowe, Listy Motywacyjne, informacje o firmach/ instytucjach, instrukcje obsługi urządzeń medycznych oraz technicznych, medyczne karty informacyjne, publikacje naukowe.


Każdego klienta traktujemy poważnie, wykonując dane tłumaczenie rzetelnie i dokładnie. Dlatego każde zapytanie rozpatrywane jest indywidualnie jeśli chodzi o cenę usługi, czas oczekiwania na dokumenty, sposób ich dostarczenia, itd.

TŁUMACZENIA USTNE KONSEKUTYWNE:
Jest to rodzaj tłumaczenia „na żywo” podczas różnego rodzaju spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń, procesów sądowych czy rozmów telefonicznych. Cena takiej usługi (niezależnie od języka) ustalana jest z kontrahentem indywidualnie oraz zależy od miejsca spotkania, czasu trwania spotkania, rodzaju spotkania.

Do dotychczasowych doświadczeń założyciela biura można z pewnością zaliczyć:
- spotkania nieformalne z Prezydentem Białegostoku, - tłumaczenie spotkań cywilno-prawnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, - pilotaże grup krajowych oraz zagranicznych – tłumaczenia z języka angielskiego/ hiszpańskiego na język polski spotkań turystów z przewodnikami w Polsce i za granicą, - organizacja cyklu spotkań z autochtonami, pt. „Discover the World”, podczas których zainteresowani dowiadują się ciekawych informacji o przedstawianych przez Native Speakerów krajach.


TŁUMACZENIA POZOSTAŁYCH JĘZYKÓW OBCYCH:
Biuro Tłumaczeń ATOMIC, wykorzystując potencjał kadry nauczycielskiej Akademii Języków Obcych LEKTOR, organizuje również tłumaczenia poświadczone oraz zwykłe z innych języków obcych, takich jak:




Profesjonalny „team” Lektora to gwarancja wykonania usługi rzetelnie i sumiennie, z należytą dla nauczyciela i tłumacza starannością.