Co to jest egzamin telc?

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, posiadającą czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie.

Zaletą egzaminów telc jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tę samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Egzaminy telc zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR)*. Dokument ten powstał w wyniku doświadczeń i przekonania, że wspólna zjednoczona Europa może istnieć tylko wtedy, kiedy komunikacja i porozumiewanie się Europejczyków będzie lepsze. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy.Szkoła Językowa Akademia Języków Obcych Lektor

ZASADY REJESTRACJI i PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU telc

- zapisy na egzamin prowadzone są przez cały rok zgodnie z podanymi terminami egzaminów,
- ejestracji na egzamin można dokonać osobiście lub drogą mailową,
- aby zarejestrować się na egzamin telc należny wnieść odpowiednią opłatę egzaminacyjną podając imię i nazwisko osoby zdającej oraz pełną nazwę egzaminu (np. Jan Nowak, egzamin telc język angielski poziom A1, data),
- płatności za egzamin należy dokonać na numer konta:
Bank Millennium: 62 1160 2202 0000 0003 7143 5095
- do końca wyznaczonego terminu rejestracji, należy dostarczyć potwierdzenie dokonanego przelewu osobiście do biura telc (ul. Boboli 3) lub przesłać drogą mailową na adres: akademia.lektor@gmail.com podając w treści maila numer telefonu kontaktowego,
- samo dokonanie wpłaty na konto nie oznacza rejestracji na egzamin,
- wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin,
- po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej,
- informacje o wynikach można uzyskać 6 tygodni po egzaminie,
- istnieje możliwość wysyłki certyfikatu telc pod wskazany adres za dodatkową opłatą (10 złotych) – dokument zostanie wysłany kurierem,
- kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin telc 15 min. Przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu,
- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (może to być: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa),
- na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek, temperówkę, gumkę.